สมาชิกหมายเลข 3257619 http://kida.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-02-2017&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-02-2017&group=1&gblog=64 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกสีเทา ตอน 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-02-2017&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-02-2017&group=1&gblog=64 Thu, 23 Feb 2017 19:41:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=12-01-2017&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=12-01-2017&group=1&gblog=63 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[update ชีวิต 2017 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=12-01-2017&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=12-01-2017&group=1&gblog=63 Thu, 12 Jan 2017 10:17:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=10-11-2016&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=10-11-2016&group=1&gblog=62 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อฉันเป็นโรคซึมเศร้า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=10-11-2016&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=10-11-2016&group=1&gblog=62 Thu, 10 Nov 2016 14:58:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=19-10-2016&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=19-10-2016&group=1&gblog=61 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตที่ต้องเลือก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=19-10-2016&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=19-10-2016&group=1&gblog=61 Wed, 19 Oct 2016 17:59:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=04-10-2016&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=04-10-2016&group=1&gblog=60 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิต ตค 59 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=04-10-2016&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=04-10-2016&group=1&gblog=60 Tue, 04 Oct 2016 11:02:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=03-10-2016&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=03-10-2016&group=1&gblog=59 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลายทางจะเป็นอย่างไร ระหว่างทางสำคัญกว่า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=03-10-2016&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=03-10-2016&group=1&gblog=59 Mon, 03 Oct 2016 20:53:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=27-09-2016&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=27-09-2016&group=1&gblog=58 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำเพื่อใคร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=27-09-2016&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=27-09-2016&group=1&gblog=58 Tue, 27 Sep 2016 15:38:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=27-09-2016&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=27-09-2016&group=1&gblog=57 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางเดินที่เลือกแล้ว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=27-09-2016&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=27-09-2016&group=1&gblog=57 Tue, 27 Sep 2016 15:23:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=27-09-2016&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=27-09-2016&group=1&gblog=56 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[มุมมองความจริงเกี่ยวกับโรงพยาบาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=27-09-2016&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=27-09-2016&group=1&gblog=56 Tue, 27 Sep 2016 14:01:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-09-2016&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-09-2016&group=1&gblog=55 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนัก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-09-2016&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-09-2016&group=1&gblog=55 Fri, 23 Sep 2016 14:05:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-09-2016&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-09-2016&group=1&gblog=54 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมายชีวิต ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-09-2016&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-09-2016&group=1&gblog=54 Thu, 22 Sep 2016 16:07:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=15-08-2016&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=15-08-2016&group=1&gblog=53 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลาออก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=15-08-2016&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=15-08-2016&group=1&gblog=53 Mon, 15 Aug 2016 15:00:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=14-08-2016&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=14-08-2016&group=1&gblog=52 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=14-08-2016&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=14-08-2016&group=1&gblog=52 Sun, 14 Aug 2016 21:04:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=08-07-2016&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=08-07-2016&group=1&gblog=51 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามความฝัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=08-07-2016&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=08-07-2016&group=1&gblog=51 Fri, 08 Jul 2016 14:56:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=07-07-2016&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=07-07-2016&group=1&gblog=50 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ผู้อื่น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=07-07-2016&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=07-07-2016&group=1&gblog=50 Thu, 07 Jul 2016 13:54:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=06-07-2016&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=06-07-2016&group=1&gblog=49 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[อนาคต เราเลือก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=06-07-2016&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=06-07-2016&group=1&gblog=49 Wed, 06 Jul 2016 11:39:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=04-07-2016&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=04-07-2016&group=1&gblog=48 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกที่จะเรียนต่อ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=04-07-2016&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=04-07-2016&group=1&gblog=48 Mon, 04 Jul 2016 14:17:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=04-07-2016&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=04-07-2016&group=1&gblog=47 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ปกครอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=04-07-2016&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=04-07-2016&group=1&gblog=47 Mon, 04 Jul 2016 11:13:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=01-07-2016&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=01-07-2016&group=1&gblog=46 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตนักเขียน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=01-07-2016&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=01-07-2016&group=1&gblog=46 Fri, 01 Jul 2016 23:07:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=01-07-2016&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=01-07-2016&group=1&gblog=45 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวไกลๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=01-07-2016&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=01-07-2016&group=1&gblog=45 Fri, 01 Jul 2016 14:55:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=01-07-2016&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=01-07-2016&group=1&gblog=44 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ทำงานใหม่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=01-07-2016&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=01-07-2016&group=1&gblog=44 Fri, 01 Jul 2016 9:18:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=30-06-2016&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=30-06-2016&group=1&gblog=43 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[Bipolar ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=30-06-2016&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=30-06-2016&group=1&gblog=43 Thu, 30 Jun 2016 14:04:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=42 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดที่เราพอ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=42 Sun, 26 Jun 2016 16:02:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=41 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็ก ตจว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=41 Sun, 26 Jun 2016 15:53:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=40 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำเร็จของเราอยู่ที่อะไร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=40 Sun, 26 Jun 2016 10:19:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=39 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[สังคมเล็กๆ กับคอมเต่าๆ ที่ทำงาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=39 Sun, 26 Jun 2016 10:13:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=38 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[รายได้แนวทางใหม่ ๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=26-06-2016&group=1&gblog=38 Sun, 26 Jun 2016 8:37:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=24-06-2016&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=24-06-2016&group=1&gblog=37 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=24-06-2016&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=24-06-2016&group=1&gblog=37 Fri, 24 Jun 2016 18:58:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=24-06-2016&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=24-06-2016&group=1&gblog=36 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[passion ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=24-06-2016&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=24-06-2016&group=1&gblog=36 Fri, 24 Jun 2016 18:17:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=35 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ชอบ ญ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=35 Thu, 23 Jun 2016 18:20:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=34 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[โดนหลอก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=34 Thu, 23 Jun 2016 14:53:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=33 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[เครียด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=33 Thu, 23 Jun 2016 14:41:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=32 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[รร ประถม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=32 Thu, 23 Jun 2016 14:14:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=31 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[เงินมันหาง่าย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=23-06-2016&group=1&gblog=31 Thu, 23 Jun 2016 9:34:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=30 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าฝน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=30 Wed, 22 Jun 2016 15:52:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=29 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ดิ้นรน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=29 Wed, 22 Jun 2016 15:23:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=28 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ลึกซึ้ง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=28 Wed, 22 Jun 2016 15:12:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=27 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=27 Wed, 22 Jun 2016 14:27:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=26 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่งสมาธิ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=26 Wed, 22 Jun 2016 14:17:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=25 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[jigsaw]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=25 Wed, 22 Jun 2016 13:58:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=24 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[Dark side ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=24 Wed, 22 Jun 2016 14:07:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=23 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[มันมีสาเหตุ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=23 Wed, 22 Jun 2016 9:35:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=22 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[มองชีวิต บวก ลบ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=22 Wed, 22 Jun 2016 9:19:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=21 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำตัว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=22-06-2016&group=1&gblog=21 Wed, 22 Jun 2016 8:48:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=20 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=20 Tue, 21 Jun 2016 22:38:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=19 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่มความเป็นนักเขียน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=19 Tue, 21 Jun 2016 22:28:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=18 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[OFFICE หรรษา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=18 Tue, 21 Jun 2016 13:55:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=17 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลาว่าง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=17 Tue, 21 Jun 2016 21:53:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=16 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าโครงการ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=16 Tue, 21 Jun 2016 16:04:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=15 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ต้องประโคม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=15 Tue, 21 Jun 2016 15:57:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=14 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[Sci Fi ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=14 Tue, 21 Jun 2016 15:24:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=13 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องราวความรักของชาย 2 คน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=13 Tue, 21 Jun 2016 14:03:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=12 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณหมอจำเป็น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=12 Tue, 21 Jun 2016 14:04:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=11 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ตัวเอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=11 Tue, 21 Jun 2016 9:52:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=10 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดโอกาส ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=10 Tue, 21 Jun 2016 15:38:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=9 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ผี และวิทยาศาสตร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=9 Tue, 21 Jun 2016 15:26:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=8 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[จินตนาการ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=8 Tue, 21 Jun 2016 15:15:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=7 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ไอเดีย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=7 Tue, 21 Jun 2016 15:05:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=6 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[THREE ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=6 Tue, 21 Jun 2016 14:08:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=5 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่วนตัว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=5 Tue, 21 Jun 2016 14:23:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=4 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่งต่อ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=4 Tue, 21 Jun 2016 9:52:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=3 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[ในโลกกว้าง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=3 Tue, 21 Jun 2016 14:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=2 http://kida.bloggang.com/rss <![CDATA[Change]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kida&month=21-06-2016&group=1&gblog=2 Tue, 21 Jun 2016 21:51:38 +0700